Agenda - Ty decydujesz!

Innovate. Transform. Inspire. Odkryj możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie nowych technologii w analizie biznesowej i zarządzaniu projektami. Sam stwórz swoją agendę! Pełny program wydarzenia składa się z ponad 20 tematów warsztatów i 16 tematów prelekcji. Dołącz do PAM Summit, zainspiruj się i rozwijaj swoje umiejętności.

Program konferencji

Dzień 1 - 13 czerwca

08:15 – 09:00 – Start rejestracji / Czas na poranną kawę i networking.

08:45 – 09:05 – Otwarcie konferencji i powitanie gości

09:05 – 09:15 – Przerwa na zmianę sali wykładowej

09:15 – 09:55 – I blok prelekcji

Punktem wyjścia będzie ciekawy eksperyment społeczny, którym jest „jam session”, czyli wspólne muzykowanie jazzmanów w klubie. Na przykładzie procesu jammowania, pokażę jak proces funkcjonowania zespołów jazzowych, można przełożyć na pracę zespołów w biznesie.

Z czym wyjdą uczestnicy:

 • Inspiracją na temat pracy „zgranych” zespołów
 • Wskazówkami, które mogą pomóc w pracy nad budowaniem i rozwijaniem zespołów
 • Wiedzą na temat roli lidera w autonomicznych zespołach
 • Wnioskami na temat transformacji „ego” w „eko“

In a world where even the best products may not guarantee success, the key question becomes: is designing a solution the ultimate goal of business analysis? In an era of constant and widespread organizational transformation, business analysis serves not only to understand customer needs but, above all, to transform these needs into lasting value.
What specific elements are necessary for a comprehensive analysis that also allows for incremental and iterative solution modeling? What is essential for strengthening our solution and enhancing the value it provides? Delving deeper, we will move from user needs, through the potential offered by the solution, to adoption and sustained value generation. I invite you to a discussion on how to practically build these stages and adapt them to the specific needs of a given project or product, utilizing GenAI tools. We will discuss best practices and specific examples illustrating how business analysis serves not only as a local tool for understanding the customer but also as a way to operationalize strategy at the organizational level.
I particularly invite those experienced in product development and the execution of complex projects, interested in deepening their knowledge, exchanging practical tips, and structuring their approach, with a focus on business and organizational perspectives.

09:55 – 10:15 – Przerwa techniczna

10:15 – 11:00 – II blok prelekcji

Ilość zmian, z jakimi spotykamy się niemal każdego dnia, jest ogromna. Często, zanim zdążymy w pełni zaakceptować i wprowadzić jedną zmianę, już pojawia się kolejna. Do tego presja czasu, chaos komunikacyjny, niepewność, dodatkowe obowiązki. Jak w czasach, w których saturacja zmianą jest w organizacjach na rekordowo wysokim poziomie, zadbać o ludzi? Jak podchodzić do planowania kolejnej zmiany z uważnością na pracowników, ich kluczową rolę w dostarczaniu wartości i zadbać o ich potrzeby? Jak przejść przez transformację i się nie wypalić? Na te pytania postaram się odpowiedzieć podczas swojej prelekcji.

Od lat kinematografia karmi nas autorytatywnymi stylami przywództwa jak Miranda Priestly („Diabeł ubiera się u Prady”) czy Frank Underwood („House of cards”). Nic dziwnego, w obecnym świecie panuje powszechna opinia, że skuteczny lider to osoba ekstrawertyczna, pełna charyzmy i energii, która z łatwością nawiązuje kontakty i inspiruje innych do działania. Jednak coraz więcej badań wskazuje, że introwertycy, ze swoją zdolnością do głębokiej refleksji, skupieniem na słuchaniu i skłonnością do budowania głębokich relacji, również mogą być wybitnymi liderami. Prelekcja ma na celu odkrycie, jak introwertyczne cechy mogą stanowić fundament skutecznego przywództwa służebnego.

11:00 – 11:25 – Przerwa kawowa

11:25 – 12:10 – III blok prelekcji

W dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) istnieje wiele ważnych obszarów związanych z etyką. Warto zwrócić uwagę na sprawiedliwość, prywatność danych, transparentność, odpowiedzialność, regulacje, przyszłość pracy, bezpieczeństwo AI oraz wpływ na demokrację i manipulację informacją. Rozwój AI wymaga uwzględnienia tych kwestii, aby zapewnić korzystne i odpowiedzialne wykorzystanie technologii. To właśnie te obszary poruszone zostaną podczas debaty „Etyka w AI”, do której zaprosiliśmy specjalistki i specjalistów z różnych dziedzin związanych z AI, zarządzaniem projektami oraz analizą biznesową.

Nowadays, we hear that one of the conditions for companies to become nimble and build products effectively is collaboration. To build the right things correctly, we need cross-functional teams working together to achieve the same goal.

Easy to say, hard to implement? Right?

I observe that building diverse teams is quite often a weak point during strategy implementation.

So, how to make it work?

It is not enough to just tell people from different departments like customer service, marketing, operations and development: please, come and work together. They have different ways of working, habits, functional leads, and even tools they use for task planning. A leader’s facilitation is crucial. But how exactly do we make it work?

I will share some case studies from my experience of what works and what does not when I organize cross-functional teams to make them work towards the same goal.

Only real practical examples from my experience of building cross-functional teams! I will share my concrete tools that you can take and use right after this presentation.

Learning objective

 • Tools for an effective cross- functional team work
 • Leadership facilitation ‘how to’
 • How to switch from hierarchy to collaboration and achieve goals

Zmiana jest jedyną stałą w dzisiejszym świecie. Niezależnie od tego, czy jako menedżerowie projektów postanowimy rozwijać się w naszej profesji wertykalnie, czy też marzymy o mitycznej stabilności i spokoju, zmiany są nieuniknione. Co się jednak dzieje, gdy opuszczamy znane wody project managementu i kierujemy się w stronę zarządzania produktem?

Nadal nazywamy się PMami, czy jednak to jedyny aspekt, który pozostaje niezmienny? Jakie wcześniejsze doświadczenia mogą nas wspierać w nowej roli, a jakie staną się przeszkodą? Co zyskujemy, a za czym będziemy tęsknić? Co Martę osobiście zaskoczyło na tej drodze i czy drugi raz podjęłaby podobną decyzję?

Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas prelekcji „Z project managementu w stronę produktu czyli nadal w roli PM-a, a jednak inaczej”.

12:10 – 12:30 – Przerwa techniczna

12:30 – 13:00 – IV blok prelekcji

Transparentność wymaga autentycznej i otwartej komunikacji. Która pozwala na rzetelną ocenę postępów i identyfikację ryzyk. Obawa przed szczerością i unikanie odpowiedzialności mogą jednak zniekształcać rzeczywistość. Wiele organizacji boryka się z kulturą silosów, gdzie przypisywanie winy innym i brak współpracy są na porządku dziennym. To tworzy środowisko, w którym trudno o efektywną wymianę myśli i budowanie zespołowej dynamiki.

“Lost in Translation” to zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu środowiska, gdzie komunikacja staje się narzędziem do budowania mostów, a nie murów. Nie będzie „silver bullets”. Ale może na koniec zaczniecie zadawać sobie niewygodne pytania dotyczące własnej organizacji i jej kultury.

 

Are you wondering whether a single individual can truly steer an organization's culture towards
transformation? Join us for an insightful discussion on this pertinent topic.

What exactly is organizational culture?

Can it be effectively measured and managed?

And what does it take to initiate meaningful change within an organization’s cultural landscape?

We’ve all experienced the pervasive influence of organizational culture, yet do we truly comprehend
its significance?

Who bears the responsibility for shaping and nurturing it?

It’s akin to the air we breathe or the force of gravity—it’s omnipresent, but how can we actively
engage with it?

In collaboration with Pawel Dudek, a Prosci® Certified Advanced Instructor and seasoned leader with
extensive experience as a CEO of private and state-owned enterprises, as well as a proficient project
manager and consultant, we’ll delve into the intricacies of organizational culture transformation.

Together, we’ll examine real-life case studies to glean insights into the profound impact of culture on
productivity and overall outcomes within our respective companies.

Are you spearheading a cultural transformation project within your organization?

Is your company currently undergoing significant cultural shifts?

Zawartość prelekcji:

 • Wstęp do BI i jego rola w transformacji cyfrowej – krótka historia pokazująca dobitnie jaki efekt przynosi wykorzystanie nawych prostych rozwiązań BI.
 • Przegląd najnowszych trendów w BI i sztucznej inteligencji.
 • Case studies: Przykłady wdrożeń BI w różnych branżach, z naciskiem na kluczowe wyzwania, rozwiązania i korzyści.

13:00 – 13:55 – Lunch

13:55 – 17:15 – Warsztaty

Warsztat ma formę interaktywnego studium przypadku. Wspólnie analizujemy firmę „Dwie Koszule Sp. z o.o.” i analizujemy, które projekty uruchomić, a które zabić. Uczestnicy poznają w praktyce, jak zastosować metodę trzech pytań do szybkiej oceny biznesowej sensowności projektów i eliminacji chupchików. Warsztaty oparte są o wypracowaną w ramach teorii ograniczeń Goldratta metodę rachunkowości przerobowej. Do efektywnego udziału potrzebna jest tylko otwarta głowa; nie jest wymagane żadne wykształcenie w zakresie finansów ani rachunkowości.

Join us for 'RCA Unplugged: Team Exploration for Project Success,’ a dynamic workshop where participants will immerse themselves in the art of Root Cause Analysis (RCA). Unplug from the ordinary as we delve into the depths of team dynamics, using RCA as a powerful tool for exploration. Discover innovative strategies for problem-solving and team collaboration, ensuring project success in an engaging and interactive environment. This workshop promises a unique, hands-on experience that will transform the way you navigate challenges and lead your team to success.

Na warsztacie odpowiemy sobie na pytanie jak odkryć na jakie rafy czy mielizny może wpaść okręt zwany Projektem. Pomoże nam w tym nowe narzędzie, dzięki któremu szybko i skutecznie odkryjemy potencjalne ryzyka i zagrożenia dla planowanego lub już realizowanego projektu, a także wyciągniemy cenne lekcje po jego zakończeniu.

Get a high-level understanding of the capabilities and limitations of data science in IT products, split into four wide areas: data management, data analysis, AI, and data-driven decision-making. All knowledge will be taught in a series of practical, hands-on exercises based on over a decade of trainer’s experience, that simulate real-world business situations and their consequences. This training session will be worth your time if you’re a PM, C-level, or any other role that works with data regularly and would like to get a better grasp of what can and cannot be realistically expected from data science and analytics.

Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie wykorzystywać dane za pomocą BI do podejmowania decyzji, planowania projektów i identyfikowania trendów.
Warsztaty obejmą analizę danych, tworzenie dashboardów i interpretację wyników w kontekście zarządzania projektami. Osoby uczestniczące proszone są o zabranie prywatnych laptopów, gdyż elementem warsztatu będzie część praktyczna.

Jak zarządzać projektem, którego rezultaty biznesowe nie są przewidywalne? Podczas warsztatu podzielimy się swoimi wyzwaniami i odpowiemy sobie na pytanie czy obecne podejścia do wytwarzania oprogramowania podążają z duchem czasu, by umożliwić dostarczanie rozwiązań opartych o AI.

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektóre głosy w twoim zespole są głośniejsze od innych? A może poczuliście kiedyś, że Wasze pomysły lub obawy są pomijane i uznawane za „mniej ważne”, bo znajdowaliście się niżej w hierarchii organizacji? Ten warsztat to praktyczne podejście do budowania inkluzywnego środowiska i przestrzeni do zrozumienia wzajemnych oczekiwań. Skupimy się na odkrywaniu, jak nieświadome uprzedzenia i luki w naszym języku mogą utrudniać współpracę i co możemy zrobić, by budować bardziej przejrzystą komunikację.

Zespół to różnorodność Stylów Myślenia i Stylów Działania. Dla wielu organizacji wyzwaniem jest dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność wspólnych działań. FRIS® w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu, rekomenduje aktywności zawodowe oraz udziela wskazówek, jak się̨ lepiej porozumiewać (więcej o modelu: https://fris.pl).

Szczególnie przydatny może się okazać w zespołach samo organizujących się, gdzie szczególnie istotne jest dobre porozumienie i zrozumienie intencji i potrzeb innych.

Zapraszamy na interaktywne warsztaty, które przeniosą Cię w przyszłość zarządzania projektami! Będziemy pracować dynamicznie w zespołach, umożliwiając wymianę doświadczeń i pomysłów.

Skupimy się na rozwijaniu czterech kluczowych kompetencji przyszłości z raportu PMI Puls of the Profession: komunikacji, przywództwie kooperacyjnym, rozwiązywaniu problemów oraz myśleniu strategicznym.

Przeanalizujemy główne trendy w zarządzaniu projektami, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia hybrydowego oraz wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na zarządzanie projektami. Warsztaty będą pełne praktycznych zadań, które pomogą Ci wdrożyć zdobytą wiedzę w realnych projektach. Będzie to świetna okazja, żeby wymienić się pomysłami i strategiami z innymi uczestnikami, co pozwoli na zdobycie nowych perspektyw i inspiracji.

Warsztaty są dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami w zarządzaniu projektami i rozwijać swoje kompetencje, aby odnieść sukces w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Dołącz do nas i przygotuj się na nową erę w zarządzaniu projektami!

Design thinking to rewolucyjna metoda tworzenia rozwiązań w oparciu o odkrycie i głębokie zrozumienie potrzeb klientów. Dzięki niej powstała myszka komputerowa i portal Airbnb.

Jest kilka istotnych zasad, które przeświecają tej technice:

 • Koncentruj się na użytkowniku
 • Prototypuj, by myśleć w działaniu
 • Wyjdź z biura! Działaj blisko klientów
 • Pracuj zespołowo
 • Bądź świadomy procesu

Jeśli chcesz poznać proces jak wprowadzać niebanalne pomysły, te warsztaty są dla Ciebie

Poprzez praktyczne studium przypadku, interaktywną dyskusję oraz zaprezentowanie rzeczywistych przykładów w oprogramowaniu, uczestnicy warsztatu zdobędą cenną dawkę wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu zarządzania uzasadnieniem biznesowym projektu i nie tylko!

Wprowadzenie do uzasadnienia biznesowego

 • Czym tak naprawdę jest uzasadnienie biznesowe projektu?
 • Dlaczego warto je stosować?
 • Odkryj potencjał uzasadnienia biznesowego w osiąganiu celów organizacji.

Droga do doskonałości: Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym projektu

 • Planowanie uzasadnienia biznesowego – co musisz wiedzieć?
 • Tajniki aktualizacji i monitorowania uzasadnienia biznesowego projektu.

Koniec czy Początek?

 • Maksymalizujmy korzyści wynikające ze stosowania uzasadnienia biznesowego.
 • Zastanówmy się, na jakie wyzwania możemy napotkać przy stosowaniu uzasadnienia biznesowego.
 • Automatyzacja zarządzania uzasadnieniem biznesowym projektu. Czy możemy zwiększyć efektywność pracy w projektach?

17:15 – 17:45 – Zakończenie

20:00 – 02:00 – Impreza integracyjna

Dzień 2 - 14 czerwca

08:30 – 09:00 – Otwarcie drugiego dnia konferencji

09:00 – 10:00 – Śniadanie

10:00 – 10:50 – I blok prelekcji

Address the skills and mindsets leaders need to successfully integrate AI into their strategies, including understanding AI capabilities, fostering an AI culture, and leading ethical AI implementation.

10:50 – 11:00 – Przerwa techniczna

11:00 – 11:45 – II blok prelekcji

Skuteczna zmiana organizacyjna zawsze wiąże się z podjęciem ryzyka, niezależnie od tego, czy zmieniamy się, aby wykorzystać okazje biznesowe, czy aby uniknąć skutków potencjalnych zagrożeń. Zarówno my, jak i nasi interesariusze będziemy musieli stawić czoła niepewności, i to w wielu obszarach. To nasz wybór, jak sobie z tym poradzimy. Niektórzy próbują niemal całkowicie wyeliminować ryzyko, przeciągając projekt zmiany w nieskończoność. Inne straszą interesariuszy, zmuszając ich do konfrontacji z otchłanią nieznanego. Na szczęście są inne, skuteczniejsze sposoby…

To wystąpienie jest podsumowaniem praktycznych doświadczeń w projektach zmian i transformacji, w których musieliśmy działać w warunkach olbrzymiej niepewności. Nie było w nich komfortu podejmowania decyzji po zbudowaniu pełnego obrazu sytuacji, ani skorzystania z dotychczasowych doświadczeń. Kluczowym było wówczas odrzucenie podejścia klasyfikującego decyzje jako dobre i złe, słuszne lub niesłuszne. Działanie w niepewności wymaga podejmowania decyzji właśnie w oparciu o to, co może ta niepewność przynieść i na co jesteśmy najbardziej gotowi.

During the lecture we’re diving deep into the potential and impact of Resource Management Organization (RMO) in shaping company strategy, delivery, and people management within the dynamic IT sector.

In this session, we’ll begin by laying the foundation, discussing the essence of resource management and its pivotal role in organizational success. From there, we’ll explore the anatomy of RMO, dissecting its structure, including the establishment of a resource pool, collaboration with department heads, and the overall organizational framework.

11:45 – 12:00 – Podziękowania + losowanie nagród

12:00 – 12:45 – Lunch

12:45 – 15:55 – Warsztaty

As Project Management experts with years of experience, we pride ourselves on successfully delivering client projects. We’d also like to believe that it is primarily our expertise (or lack of it) that led to the outcomes we achieved.
But is that really true? Does pure technical expertise / genius guarantee success?
If that was true, why do so many technically brilliant individuals fail when working (with teams) to deliver results?
What role does trust play in successful project delivery, and is subject matter expertise / technical genius the most critical part of building Trust?
If this got you thinking, then please join this workshop on ‘Trust & its role on Project Success’ on _____ which will be facilitated by Vivek Antonio.
This 3-hour workshop will explore the elements of the Trust Equation and how you can leverage its power to build stronger relationships to deliver even better results.
Participant benefits /

Program objectives:

 • Identify key clients to build trusted relationships
 • Explain the elements of the Trusted Advisor equation and the associated behaviors
 • Apply the identified behaviors to build trusted relationships

Identifying sources of problems -> Designing solutions -> Effectively implementing changes

 • If you have too many problems on your mind and don’t know what to put your hands into
 • If you are constantly putting out fires and don’t have time for other things
 • If your organization was thriving, but something broke and you don’t know how to get out of it
 • If you take actions that get stuck or have no effect, and the problems keep coming back
  then this workshop is exactly for you!

Participants will learn the methodological way of solving dilemmas. Instead of settling for one of the two diametrically opposed ideas, they will learn how to produce a synthesis that is superior to both.

Zapraszam Was na warsztat, podczas którego odpowiemy na nurtujące Nas pytania dotyczące kultury organizacyjnej. Obecna sytuacja ekonomiczna wymaga świadomego zarządzania wizją, wartościami i zmianami jakie mają Nas doprowadzić do efektywnego osiągania celów. Podczas warsztatu będziecie mogli stanąć na czele organizacji i poczuć się jak zarząd, który właśnie dokonuje zmiany kulturowej w organizacji z uwzględnieniem czynników makroekonomicnych.

W programie:

 • Świat VUCA, BANI i wyzwania kulturowe
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron kultury wspierającej rozwój organizacji
 • Jak komunikować wizję, wartości i zmiany
 • Wdrażanie zmian i budowania kultury wspierającej empowerment
 • Pielęgnowanie kultury organizacyjnej i wkaźniki sukcesu

Warsztat zapewnia uczestnikom niezwykłą możliwość zgłębienia tajemnic mocy perswazji poprzez sztukę manipulowania głosem i pracowania głosem. Na warsztacie uczestnik odkryje potencjał swojego głosu oraz dowie się, jak mówić z siłą i mocą, aby przekonywać słuchaczy i być słuchanym. Po zakończeniu warsztatów uczestnik będzie dodatkowo wiedział, jak skutecznie obniżyć poziom stresu podczas wystąpień publicznych, spotkań z zespołem czy innymi interesariuszami, a także jak wykorzystać swój głos jako narzędzie efektywnej komunikacji.

Współpraca między analitykiem biznesowym a kierownikiem projektu często staje się tematem gorących dyskusji i, niekiedy, przedmiotem żartów. Na warsztacie skupimy się na kluczowym elemencie tej współpracy: fazie planowania projektu. Zastanowimy się, czy planowanie jest wyłącznie domeną kierownika projektu, jakie oczekiwania powinien mieć analityk wobec kierownika, a także jakie wymagania kierownik projektu powinien stawiać analitykowi, aby ich działania były spójne i przynosiły efektywne wyniki. Omówimy, jakie plany są niezbędne i jakie kluczowe decyzje należy podjąć przed rozpoczęciem działań.

Podczas warsztatu, uczestnicy będą mieli okazję pracować nad konkretnym case study, wykorzystując najlepsze praktyki z BABOK Guide. Sprawdzimy, jak teoretyczne podejścia sprawdzają się w praktycznych przykładach, co pomoże zrozumieć dynamikę efektywnej współpracy w realnych warunkach projektowych

Cele szkoleniowe:

 • Zgłębienie mechanizmów współpracy między kierownikiem projektu a analitykiem biznesowym w procesie planowania działań – uczestnicy zdobędą wiedzę na temat efektywnej koordynacji i komunikacji między tymi dwoma kluczowymi rolami w projekcie.
 • Zapewnienie praktycznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania – warsztat dostarczy uczestnikom konkretnych metod i narzędzi, które mogą być wykorzystane bezpośrednio po zakończeniu spotkania, aby usprawnić procesy planowania i współpracy w ich własnych projektach.
 • Wyjaśnienie i ustalenie jasnego podziału ról i obowiązków – uczestnicy nauczą się, jak precyzyjnie określić i rozdzielić zadania oraz odpowiedzialności pomiędzy analitykiem biznesowym a kierownikiem projektu, co ma kluczowe znaczenie dla sprawnego prowadzenia i zarządzania projektami.

 

 

Deadline goni deadline, szef ciągle czegoś chce, korki na drodze a tu jeszcze prezentacje trzeba przygotować. Głowa paruje, mózg jest przeciążony! Dodatkowo w życiu PMa wielokrotnie zdarza się wiele sytuacji na które nie mamy wpływu, co może powodować dodatkowy stres. Brzmi znajomo?

Często też sukces naszej pracy zależy od umiejętności współpracy i budowania dobrych relacji z innymi. Ale nie da się tego zrobić, kiedy nasz zbiornik paliwa jest pusty. Dlatego tak ważne jest najpierw zadbanie o samego siebie.

Jeśli powyższe z Tobą rezonuje, to zapraszam Cię na spotkanie!

Podczas warsztatu:

 • Dowiesz się czym jest energia mentalna i dlaczego warto o nią dbać
 • Czym są pułapki myślenia i automatyzmy, dlaczego robimy pewne rzeczy tak jak robimy i czy można to zmienić?
 • Poznasz jak mózg, emocje i ciało są ze sobą połączone i jak wpływa na nasze zachowania
 • Otrzymasz praktyczne narzędzia i techniki, które pozwolą Ci zadbać o siebie aby móc budować lepsze relacje (nie tylko w pracy)
 • Dowiesz się jak budować rezyliencję i odporność na stres

Wpływ AI na rynek pracy to nie nadchodząca przyszłość, lecz coś co właśnie się dzieje na naszych oczach. Nikt jednak nie wie jaka będzie skala zmian, które zawody znikną, które zostaną, a które przejdą znaczącą metamorfozę. Zawody takie jak menadżer projektów czy analityk, nie są tutaj wyjątkiem. Niesamowite tępo zmian daje nam wąskie okno, aby się przygotować na nadchodzącą rzeczywistość. Dlatego też warsztat jest dedykowany dla osób, które chcą być dwa kroki do przodu, aby móc podjąć działania i być przygotowanym.

Podczas warsztatu uczestnicy:

 • przetestują różne dostępne rozwiązania dostępne na rynku w kontekście roli PMa i analityka,
 • poznają najskuteczniejsze techniki komunikacji z modelami,
 • zapoznają się najczęstszymi błędami podczas korzystania z narzędzi AI w swojej pracy,
 • poznają różne scenariusze wpływu AI na ich środowisko pracy w niedalekiej przyszłości,
 • rozpoznają jak szukać obszarów gdzie AI może pomóc im w ich pracy oraz życiu już dziś,
 • dowiedzą z jakiś źródeł czerpać wiedzę i jak rozwijać się dalej w obszarze technologii AI,
 • (prawdopodobnie) zmienią swój sposób postrzegania AI i pilności dostosowania się do nadchodzących zmian.


Jeżeli ten temat z Tobą rezonuje, zapraszam serdecznie do dołączenia do warsztatów.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez Altassian 1, osoby związane z zarządzaniem projektami spędzają średniomiesięcznie 31h na spotkaniach – przy czym 71% osób uważa większość z tych spotkań za stratę czasu. Ponad połowa respondentów przyznaje, że w czasie spotkań online robi inne rzeczy – pracuje, podsypia, bądź przegląda Internet. Tak jednak nie musi być – na warsztacie dowiesz się, jak prowadzić spotkania w angażujący sposób tak, by wygrać pojedynek o uwagę z social mediami. Zaczniemy od podstaw – pisania agendy w formie action-oriented, ustalania dobrej godziny spotkania, zapraszania właściwych uczestników. Popracujemy z powerpointem – pokażemy jak przedstawić dane w sposób bardziej angażujący i udowodnimy, że to, po której stronie prezentacji wstawiasz grafikę faktycznie ma znaczenie. Na końcu popracujemy nad jakością wypowiedzi – dowiesz się, co mówić, gdy nie wiesz co powiedzieć, jak zapanować nad „eee”, jak przerwać krępującą ciszę, poprowadzić small talk i zwrócić uwagę uczestników na to, że odbiegają od tematu. Dzięki temu warsztatowi poznasz wskazówki i tricki, dzięki którym Twoje spotkania będą bardziej efektywne i wciągające – a to przełoży się na ich większą wartość dla Ciebie i Twojego projektu.

As the IT sphere is speeding up, it becomes extremely important for the IT companies to process the initial Customers request with the best possible quality. As the BAs are actively involved in the process, we need to demonstrate our expertise and find out all the information needed for a quite fair estimation of the efforts required. During our workshop I’ll try to share the knowledge of Andersen’s company on providing the Discovery activities with best practices and our own useful tips based on the imaginary RFX from the Customer. See you in PAM Summit!

A gdyby było coś, co możesz zrobić, co sprawi, że ludzie dadzą z siebie więcej, że będzie im się chciało bardziej?
Nie, to nie są ani owocowe czwartki ani kolejny benefit! To docenienie! Wystarczy powiedzieć: „dobra robota” i cyk, załatwione!
Proste, prawda?
Wcale nie! Bo widzisz, większość ludzi, kiedy myśli o docenianiu, to ma w głowie właśnie „dobra robota”, albo po prostu nie chcą tego robić, bo kojarzy im się to z masłem i pośladkami.
Dlatego zapraszam Cię na wyjątkowe warsztaty, gdzie będziemy przyglądać się komunikacji i autentycznemu wyrażaniu siebie w momentach, kiedy faktycznie chcemy kogoś docenić. Pokażę Ci jak empatycznie słuchać drugiej osoby i docenić tak, żeby druga osoba wyszła ze spotkania zadowolona, szczęśliwa i zmotywowana! Serdecznie Cię zapraszam!

Nasi prelegenci

marek-kowalczyk-linkedin.png
Marek Kowalczyk
Managing Partner, MANDARINE Project Partners

Marek Kowalczyk z MANDARINE Project Partners pomógł zrealizować na czas debiut giełdowy PGE SA wart 2 mld dolarów. Pomaga eliminować opóźnienia i nieefektywności w projektach. Podcast „Projekty Na Czas”. Bezpłatne konsultacje: https://mandarine.co

Renata Reshetnikova
Senior Project Manager

Renata, a seasoned project manager with over 8 years of experience, is deeply passionate about her work. With a background in various domains, she currently oversees a dynamic team of 70 professionals. Renata actively explores psychology’s influence on project management and champions servant leadership and collaborative teamwork.

Jarek Łojewski
Starszy Menedżer ds. Zarządzania Projektami i Usługami IT w Banku BPH. Założyciel i porażkolog w Fundacji Dobra Porażka. Twórca kart Failowship. Pomysłodawca i główny organizator Dnia Porażki. TEDx Speaker, Laureat Forbes 50 po 50

Jestem porażkologiem i założycielem Fundacji Dobra Porażka. Wspieram dorosłych w zakresie porażek osobistych i zawodowych, organizując warsztaty, wykłady, projektując narzędzia i metody wspierające skuteczne działania w zakresie eksperymentowania, zapobiegania błędom, radzenia sobie z porażkami oraz budowania porozumienia
i dobrej komunikacji w tym zakresie.

Ryszard Mika
Delivery Director at Exadel

Doświadczony profesjonalista z udokumentowaną historią pracy w branży finansowej, opieki zdrowotnej, e-commerce i IT. Zarządzał i kierował Project Managerami w jednostce biznesowej liczącej ponad 180 osób. Realizował od prostych do złożonych projektów w podejściu predykcyjnym, iteracyjnym i hybrydowym, zdalnie zarządzając zespołami na całym świecie. Zawsze chętny do dalszego rozwoju, zdobywania wiedzy i dzielenia się swoim doświadczeniem.

Marcin Aks Grochowina
Bullshit-free Team Building Consultant / A83

Żyję w zgodzie ze zwinnymi wartościami. Jako konsultant i szkoleniowiec, wspieram organizacje w budowaniu zwinnych zespołów i wcielaniu w życie wartości opisanych w „the Agile Manifesto”. Wierzę w kulturę eksperymentu. Wyznaję zasadę “Collaborate & Listen”.

Jolanta Kuruc
Senior Project Manager w Kyndryl, Project Management Consultant w Silius Forum

Ekspertka od zarządzania projektami, Senior Project Manager w branży IT. Certyfikowany IBM Expert Project Manager i PMI Project Management Professional (PMP). Ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w sektorze finansowym, rządowym, przemysłowym i IT. Posiada certyfikaty branżowe: PMI Project Management Professional (PMP), PMI Agile Certified Practitioner (ACP) oraz IBM Certified Expert Project Manager.

Vivek Antonio
Consultant - Managerial Staff Development; Principal Learning & Development

Vivek has over 20 years of experience, of which 17 years have been in the area of training design, delivery & measuring effectiveness.

In his role, he supports the Learning & Development team at Infosys Poland Sp z o.o. in designing & delivering skill development trainings / interventions, coaching managers and leaders, facilitates trainer development and supports employee engagement initiatives across the centers in Poland & Europe. He is also a speaker on the Leanovatica platform.

Ewa Kula - Pankau
Management Consultant & Interim Manager

Ewa helps organizations solve problems and improve efficiency – identifying the real sources of problems, supporting teams in developing effective solutions and guiding the organization through change.

Przemek Lelewski
Mentor Zarządów, Co-Founder Together Consulting

Ekspert HR, mentor C-Level, trener, coach ICC, coach prowokatywny, prelegent na konferencjach coachingowo – trenerskich, koordynator na kierunkach studiów podyplomowych. Współtwórca pierwszej w Polsce i jedynej Akademii Trenera Edutainment (ETA®). Autor innowacyjnych i nowatorskich szkoleń w obszarze coachingu, team coachingu, pracy z wartościami.

Przemek Kutnyj
Trener biznesu i właściciel firmy szkoleniowej

Przemek od 2007 r. przeszkolił setki osób pracujących samodzielnie lub w małych, średnich, jak i największych polskich i światowych firmach. Przez kilkanaście lat był PR-owcem realizującym projekty dla wielkich korporacji, jak i małych podmiotów. Przemek szkoli głównie z wystąpień publicznych, stylów zachowań DISC, jak i efektywnej komunikacji (asertywność, zarządzanie zmianą, obsługa klienta). Jest również właścicielem firmy szkoleniowej www.dobramowa.com

Kasia Liwarska Fulczyk
Project Manager, OANDA; AI researcher at UEW

Katarzyna is a seasoned IT project manager with strong business acumen, passionate about harnessing the power of technology to drive innovative solutions. Her proven track record includes successfully managing international IT projects & programs across startups and large enterprises, prioritising value delivery while navigating technical and organisational constraints. She firmly believes that agility is a master competency for sustained success in today’s complex, fast-paced, and unpredictable environments.

Agnieszka Balcerzak
President of IIBA Poland Chapter

Posiadająca ponad 15 lat doświadczenia zawodowego jako analityk biznesowy, Agnieszka Balcerzak jest uznaną ekspertką w branży, posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie od analizy systemową po strategiczną. Jej kariera rozwijała się w różnorodnych środowiskach, od korporacji po sektor MŚP. Jako Prezeska IIBA Poland Chapter, Agnieszka jest aktywnie zaangażowana w rozwój standardów w analizie biznesowej i promuje najlepsze praktyki w branży.

Robert Kamiński
Kronikarz Ery Cyfrowej i Wizjoner Innowacji - twórca inspirujących historii o Cyfrowym Jutrze

Doświadczony analityk IT z 30-letnim stażem, twórca portalu o technologiach dla biznesu. Specjalista od badań rynku, autor szkoleń i analiz dla firm jak Intel, Microsoft, Orange. Promotor innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Vitali Birchanka
Senior Business Analyst

Vitali Birchanka, Senior Business Analyst in Andersen company. I’ve been working as a Business Analyst in IT for more than 6 years. During my career I’ve mainly worked with Healthcare, Logistics, and Cryptocurrency domains. I was involved in the Presales and Discovery activities, processing several projects from the RFX to the delivery. Participated in the development of the company’s knowledgebase and training courses on the areas. Mentor. PSPO-II.

Monika Sabat
Head of PMO & Project Delivery, trenerka mentalna

Aktywistka, zawsze w ruchu! Zawodowo od wielu lat związana z jednym z największych operatorów restauracyjnych w Europie. Swoja karierę zaczynała w logistyce i zakupach, natomiast od lat zajmuje się projektami i praca z portfolio a obecnie także warsztatami i treningiem mentalnym. Jedna z założycielek Wrocławskiego Anglojęzycznego klubu Toastmasters: Wroclove Speakers.

Grzegorz Bednarczyk
Praktyk AI

Od ponad 12 lat związany z branżą IT. Doświadczenie zdobywał w takich firmach jak AMS, Hitachi, UBS, HSBC czy Heineken. W ostatnich latach skupiony na zwinności organizacyjnej poprzez podnoszenie skuteczności jednostek, zespołów i procesów organizacyjnych. Praktyk i pasjonat sztucznej inteligencji. Od 2022 roku jego zainteresowania i działalność zawodowa skoncentrowane są wokół AI, która jego zdaniem staje się niezbędnym elementem w podnoszeniu efektywności biznesowej w szybko zmieniającym się świecie.

Michał Sosin
Trener & Mentor komunikacji empatycznej

Cześć, nazywam się Michał Sosin i jestem trenerem komunikacji empatycznej – praktykiem NVC i Resonant Healing. Uczę jak się dogadywać, budować lepsze relacje i głębszy kontakt oraz jak rozwiązywać konflikty zanim dojdzie do ich eskalacji. Wspieram przedsiębiorców w rozwoju firm technologicznych po to, aby mogli dostarczać produkty lepiej dopasowane do potrzeb odbiorców. Empatia odgrywa w tym procesie kluczową rolę.

Michał Witkowski
Co-founder at [ation] center, data analyst, consultant

Co-founder of [ation] center https://ationcenter.com/, data analyst, consultant. A psychologist by education, a statistician by vocation. Analyzing quantitative data about human behavior since 2010, in academic (2010-2013) and business (2014-…) settings. Built product analytics teams from scratch at 3 companies, and consulted on how to start or develop them in several others, including Onet (RASP), Booksy, ING, and Edisonda. Teaches about UX analytics at AGH University in Krakow since 2017. Passionate about data, analytics, and their use in decision-making.

Igor Mróz
CEO w Zero BS Management

Pierwszy duży projekt poprowadziłem w 2003 roku. Pracowałem dla korporacji, MSP, startupów oraz Venture Capital w Polsce i za granicą. W 2017 roku założyłem Zero Bullshit Management – firmę, której nazwa mówi wszystko o moim podejściu do zarządzania.Nie lubię długich notek biograficznych. Mało kto to czyta i szkoda lasu na druk wypełnionych tym ulotek. Kiedy widzę w BIO jakiegoś eksperta dłuuuugą listę kursów i certyfikatów, zawsze przypominam sobie wszystkich beznadziejnych menedżerów, jakich spotkałem na swojej drodze i którzy również się nimi chwalili.

Paweł Dudek
Prosci® Certified Advanced Instructor

Paweł Dudek is a seasoned change management and business development expert with a
distinguished track record across various sectors, notably professional services and international trade firms.
Currently serving as a consultant at Silfra Consulting and Gekko Advisory, Paweł is recognized as a Certified Advanced Trainer of the Prosci® change management methodology, a credential held by only five individuals in Poland.

Maria Parysz
AI Practitioner | CEO and Owner at LogicAI & RecoAI, KaggleDays creator, Founder of ElephantAI

Twórczyni i liderka społeczności Kaggle Days (ponad 12 mln ekspertów AI), CEO LogicAI (firma technologii AI), CEO Elephant AI (transformacja cyfrowa), badaczka AI z tytułem doktora, autorka książek o AI.
Zapalona edukatorka i profesor uniwersytecki.
W swoich działaniach Maria przekazuje silne przesłanie dotyczące etycznej sztucznej inteligencji, twierdząc, że tylko bezpieczna, mądra i sprawiedliwa technologia może uchronić nasz świat przed potencjalnie destrukcyjną i nieprzewidywalną AI.

Elena Zhukova
Co-founder OKR Poland

For over 20 years, I’ve been helping executives in Poland, Germany, Switzerland, Sweden, and the USA effectively build and implement strategies. In my work, I use methods such as OKR (Objectives and Key Results), which I have implemented in 18 organizations. I’ve worked with companies in IT (software production), manufacturing, logistics, aviation, medical, e-commerce, gaming production, service, banking, and local government sectors.

Wioleta Kicman
Specjalistka zarządzania zmianą organizacyjną. Psycholog biznesu.

Od ponad dziesięciu lat aktywnie wspiera organizacje oraz osoby indywidualne w skutecznym zarządzaniu projektami i zmianą organizacyjną. Prowadziła projekty zmian i transformacji dla takich organizacji jak NHS, Transport for London, EY, Beckton Dickinson oraz Labcorp Drug Development. Obecnie doradza przy projektach zmian strategicznych, wspiera liderów zmian, oraz prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu zarządzania zmianą organizacyjną, komunikacji i przywództwa.

Piotr Bratek
Ekspert w dziedzinie Business Intelligence

Doświadczony ekspert business intelligence pracujący w międzynarodowym środowisku jako dyrektor ds. szkoleń. Koncentruje się na projektowaniu, sprzedaży i dostarczaniu wysokiej jakości usług bi (~ 800 dni szkoleniowych na całym świecie dla liderów branży).

Paulina Polatowska
Project managerka i trenerka

Project managerka i trenerka, obecnie spełniająca się w roli business development managerki dbającej o świadomy, ukierunkowany rozwój firmy, zgodny z jej kulturą organizacyjną i celami biznesowymi. Niezależnie od pełnionej roli, w pracy zwraca szczególną uwagę na zarzadzanie oczekiwaniami i relacjami, wychodząc z założenia, że wszelka aktywność biznesowa powinna skupiać się właśnie na ludziach i ich potrzebach.

Prywatnie prawdziwa fanka Włoch i włoskiej kuchni, przekonana, że w swoim czasie przeprowadzi się wraz z rodziną do słonecznej Toskanii lub Umbrii.

Mariusz Chrapko
Tworzę liderów na zwinne czasy!

Moją misją jest tworzenie liderów na zwinne czasy. Liderów, którym będzie towarzyszyła szczera troska o rozwój ludzi i społeczności, do których należą. Liderów, którzy będą mieli pozytywne nastawienie do siebie i innych; którzy są autentyczni i pełni empatii. Tylko wtedy ludzie wokół nich będą mogli znaleźć swój własny sposób na to, żeby się zmieniać i rozwijać. Realizuję ten projekt poprzez studia podyplomowe Agile Leadership (Uniwersytet SWPS) oraz prowadzenie platformy online: Agile Leadership Tribe. Pomagam liderom w odnajdywaniu ich własnej drogi do zwinnego przywództwa. Tworzę warunki, rozpoznaję potrzeby i usuwam przeszkody.

Wojtek Dymowski
IT project, program and portfolio manager, Agile coach, certified PMP and SAFe Scrum Master

Menedżer z wykształcenia i lider z doświadczenia. Z ponad 20-letnim stażem w zarządzaniu projektami i produktami. Jego codzienną pracą jest inspirowanie i wspieranie tworzenia optymalnych rozwiązań. Uwzględniając potrzeby, ograniczenia i dostępne metody: lean, agile, stewardship, leadership… ciągle szuka najbardziej skutecznych narzędzi. Promuje maksymalnie praktyczne podejście, jednak oparte na wiedzy i doświadczeniu z wielu źródeł. A efekty ocenia przez satysfakcję, jaką przynoszą zarówno klientowi, jak i zespołowi. Dzieli się swoją wiedzą jako lider, coach, mentor, trener. PMP®, SAFe® SM.

Grzegorz Szałajko
Doradca strategiczny w obszarze zarządzania projektami

Międzynarodowy ekspert w obszarze zarządzania projektami. Wspiera organizacje w kluczowych inicjatywach strategicznych, transformacjach oraz budowaniu strategii i modeli biznesowych. Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno współpracę z firmami o zasięgu globalnym jak i z lokalnymi liderami rynku m.in. w branżach takich jak IT, telekomunikacja, motoryzacja, budownictwo, outsourcing usług, finanse i bankowość, handel detaliczny, edukacja wyższa, produkcja przemysłowa, energetyka, wydobycie i przetwórstwo surowców naturalnych, inkubacja i finansowanie biznesu.

Ola Chrapko
Coach ACC ICF, Trener

Jestem coachem i trenerem biznesu. Pracuję z ludźmi, bo to jest moja pasja. Łączę przekazywanie wiedzy z bardzo indywidualnym podejściem rozwojowym. Od wielu lat pracuję z biznesem, realizując projekty szkoleniowe, konsultacyjne i coachingowe. Wykładam także na Uniwersytecie SWPS na kierunku Agile Leadership.

dr Remigiusz Orzechowski
Prezes Zarządu Hadrone Sp. z o.o., Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartości w SGH w Warszawie.

Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań do zarządzania portfelem projektów i projektami oraz kosztami usług. Wieloletni specjalista w projektowaniu i przeprowadzaniu transformacji organizacji IT. Architekt biznesowy oprogramowania Hadrone PPM – wiodącego polskiego rozwiązania do zarządzania portfelem projektów i projektami.

Paulina Augustowska
„Pani od projektów”, trenerka zarządzania projektami

Zarządza portfelem projektów wartym kilkadziesiąt milionów złotych w globalnym koncernie HoReCA. Ale przeszła przez różne branże: motoryzacyjną, e-commerce, finansową. Prowadziła zespoły inżynierów i marketingowców, grupy lokalne i międzynarodowe. Od kilku lat ocenia projekty w konkursie Polish Project Excellence Award.

Marta Stopyra
Founder at Digitally Her, Product Owner & Trainer

 Marta w branży IT działa od 2013 roku. Jej specjalizacją jest project i product management oraz digital transformation. Na co dzień współpracuje z zespołami deweloperskimi jako Product Owner , a także działa jako trenerka tworząc moją własną markę szkoleniową Digitally Her. Autorka podcastu Product Space, mentorka programu mentoringowego PMI. W przeszłości pracowała jako programistka, SM, PM. Przeszkoliła już setki osób z zakresu wiedzy technicznej o IT, przywództwa, zwinności, a od roku w jej polu zainteresowań znalazły się również zarządzanie produktem i transformacja AI.

Robert Wójcik
AI Partner, Cogneo Group

Współzałożyciel i Partner w Cogneo Group – niezależnym butiku doradczo-wdrożeniowym w obszarze transformacji AI.Członek Rady Programowej Fundacji Global AI Alliance działającej na rzecz zrównoważonego i etycznego rozwoju AI.
Ponad 12 lat doświadczenia w kreatywnym wykorzystywaniu technologii w biznesie, w tym prawie 2 lata w edukacji w obszarze AI. Fan wzmacniania ludzkich talentów za pomocą Sztucznej Inteligencji.

Grzegorz Raś
Product Program Manager w WarnerBros.Discovery

Autor i Servant Leader, doktor nauk technicznych. Trener, Konsultant i Edukator. Lider Rady Programowej i Organizator www.pamsummit.com.
W pierwszym życiu zawodowym – inżynier i analityk danych z technicznym doświadczeniem akademickim; w drugim – profesjonalista zarządzania projektami i programami.

Przeżyjmy to jeszcze raz!

Zobacz jak było na PAM SUMMIT 2023!