Szczegółowy program konferencji - dzień 1

Dzień 1 - 13 czerwca

08:15 – 08:45 – FOYER – Start rejestracji / Czas na poranną kawę i networking.

08:45 – 09:05 – BEIJING B – Otwarcie konferencji i powitanie gości

09:05 – 09:15 – Przerwa na zmianę sali wykładowej

09:15 – 09:55 – I blok prelekcji

Mariusz Chrapko – BEIJING B – [PL] There is no I in the team, czyli czego lider może nauczyć się od jazzmanów

Wojtek Dymowski – BEIJING C – [ENG] Long-Term ADOPTION: united by business perspective and made easier with GenAI

09:55 – 10:15 – FOYER – Przerwa techniczna

10:15 – 11:00 – II blok prelekcji

Wiola Kicman – BEIJING B – [PL] Zdrowa głowa w zmianie. Jak przejść przez transformację i się nie wypalić?

Paulina Augustowska – BEIJING C – [PL] Czy lider może być introwertykiem? – supermoce przywódcy służebnego

11:00 – 11:25 – FOYER – Przerwa kawowa

11:25 – 12:10 – III blok prelekcji

Panel dyskusyjny – BEIJING B – [PL] Grzegorz Raś (prowadzący), Agnieszka Balcerzak, Igor Mróz, Robert Wójcik / Etyka w AI

Elena Zhukova – BEIJING C – [ENG] How to make cross-functional teams work on the same goal?

Marta Stopyra – NANKIN B – [PL] Z project managementu w stronę produktu czyli nadal w roli PM-a a jednak inaczej

12:10 – 12:30 – FOYER – Przerwa techniczna

12:30 – 13:00 – IV blok prelekcji

Marcin Aks Grochowina – BEIJING B – [PL] Lost in translation. Ważne jest to, co kryje się między słowami

Paweł Dudek – BEIJING C – [ENG] Can One Person Drive Organizational Culture Transformation?

Robert Kamiński & Piotr Bratek – NANKIN B – [PL] Od danych do zysków: Jak Business Intelligence kształtuje dochodowe decyzje Analiza danych jako klucz do zwiększania zysków

13:00 – 13:55 – PARTER – Lunch

13:55 – 17:15 – Warsztaty

Jarek Łojewski – NANKIN A – [PL] Przewidywanie przyszłości w analizie biznesowej i zarządzaniu projektami

Marek Kowalczyk – NANKIN B – [PL] Polowanie na chupchika, czyli szybka i praktyczna metoda oceny rentowności projektów: Interaktywne studium przypadku

Marcin Aks Grochowina – BEIJING B – [PL] Collaborate & Listen – budowanie podstaw efektywnej współpracy i komunikacji

Renata Reshetnikova – BEIJING C – [ENG] RCA Unplugged: Team Exploration for Project Success

Michał Witkowski – SHENZHEN A – [ENG] Data science – how to analyze available data and execute data driven decisions

Robert Kamiński & Piotr Bratek – SHENZHEN B – [PL] Od danych do decyzji: praktyczne zastosowanie BI w zarządzaniu projektami

Ryszard Mika – JINAN A – [PL] Case study – zarządzanie projektem AI od wymagań po budowę solucji

Ola & Mariusz Chrapko – JINAN B – [PL] FRIS® Your Team – różnorodność w pracy zespołowej

Jolanta Kuruc – JINAN C – [PL] Trendy i prognozy w zarządzaniu projektami (GenAI i kompetencje przyszłości)

Paulina Augustowska – JINAN D –  [PL] Design thinking

Remigiusz Orzechowski – JINAN E – [PL] Projektowanie Sukcesu – Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym projektu w praktyce

17:15 – 17:45 – Zakończenie

20:00 – 02:00 – HALA FORUM – Impreza integracyjna

Plan hotelu / Hotel plan

Detailed agenda - day 1

Day 1 - June 13

08:00 – 08:45  – FOYER – Registration opens/Morning coffee and networking

08:45 – 09:05 – BEIJING B – Conference opening and welcoming of guests

09:05 – 09:15 – Break for a change of lecture hall

09:15 – 09:55 – Lectures – Block 1

Mariusz Chrapko – BEIJING B – [PL] There is no I in team, or what can a leader learn from jazz musicians?

Wojtek Dymowski – BEIJING C – [ENG] Long-Term ADOPTION: united by business perspective and made easier with GenAI

09:55 – 10:15 – FOYER – Break

10:15 – 11:00 – Lectures – Block 2

Wiola Kicman – BEIJING B – [PL] Healthy mindset during change. How to go through transformation without burning out?

Paulina Augustowska – BEIJING C – [PL] Can a Leader be an Introvert? – The Superpowers of a Servant Leader

11:00 – 11:25 – FOYER – Coffee break

11:25 – 12:10 – Lectures – Block 3

Discussion panel – BEIJING B – [PL] Grzegorz Raś(moderator), Agnieszka Balcerzak, Igor Mróz, Robert Wójcik / Ethics in AI

Elena Zhukova – BEIJING C – [ENG] How to make cross-functional teams work on the same goal?

Marta Stopyra – NANKIN B – [PL] From Project Management Towards Product Management – Still in the Role of a PM but in a Different Way

12:10 – 12:30 – FOYER – Break

12:30 – 13:00 – Lectures – Block 4

Marcin Aks Grochowina – BEIJING B – [PL] Lost in Translation: The Importance of What Lies Between the Words

Paweł Dudek – BEIJING C – [ENG] Can One Person Drive Organizational Culture Transformation?

Robert Kamiński & Piotr Bratek – NANKIN B – [PL] From data to profits: How Business Intelligence shapes profitable decisions. Data analysis as the key to increasing profits.

13:00 – 13:55 – PARTER – Lunch

13:55 – 17:15 – Workshops

Marek Kowalczyk – NANKIN B – [PL] Hunting for chupchik – fast and practical method of project profitability assessment: interactive case study

Jarek Łojewski – NANKIN A – [PL] Predicting the future in business analysis and project management

Marcin Aks Grochowina – BEIJING B –  [PL] Collaborate & Listen- building foundations of efficient collaboration and communication

Renata Reshetnikova – BEIJING C – [ENG] RCA Unplugged: Team Exploration for Project Success

Michał Witkowski – SHENZHEN A – [ENG] Data science – how to analyze available data and execute data driven decisions

Robert Kamiński & Piotr Bratek – SHENZHEN B – [PL] From data to decision making: practical use of BI in project management

Ryszard Mika – JINAN A – [PL] Case study: managing an AI project- from requirements to solutions

Ola & Mariusz Chrapko – JINAN B – [PL] FRIS® Your Team- diversity in teamwork

Jolanta Kuruc – JINAN C – [PL] Trends and Forecasts in Project Management (GenAI and Future Competencies)

Paulina Augustowska – JINAN D –  [PL] Design thinking

Remigiusz Orzechowski – JINAN E – [PL] Designing Success – Managing the business justification of the project in practice

17:15 – 17:45 – Day 1 wrap-up

20:00 – 02:00 – HALA FORUM – Evening mixer